تماس تلفنی پیام در تلگرام

ISO 16201:2006
ISO 16201:2006
کمک های فنی برای افراد معلول - سیستم های کنترل محیط زیست برای زندگی روزمرهاین استاندارد در سال ۲۰۱۵ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. بنابراین این نسخه فعلی باقی می‌ماند.

 ISO 16201:2006الزامات عملکردی و تکنیکی و روش‌های تست برای سیستم‌های کنترل محیطی که برای کاهش یا جبران یک ناتوانی در نظر گرفته شده‌است را مشخص می‌کند. چنین سیستم‌هایی به عنوان کمک‌های الکترونیکی برای زندگی روزمره شناخته می‌شوند.


هدف از استاندارد ISO 16201: 2006 ارائه الزامات و توصیه های ایمنی برای تولید کنندگان چنین سیستم های کنترل محیطی است.


دستگاه‌های هدف توسط این استاندارد پوشش داده نشده اند. الزامات فنی برای آیتم‌های مربوط به تجهیزات در سیستم، باید با استانداردهای خاص خودشان، به عنوان مثال تخت قابل تنظیم، پوشش داده شوند.


این استاندارد بین‌المللی ابزاری را برای نشان دادن این امر فراهم می‌کند که سیستم‌های کنترل زیست‌محیطی برای افراد دارای معلولیت، که تجهیزات پزشکی نیز هستند، مطابق با الزامات اساسی مشخص‌شده در ضمیمه ۱ بخشنامه اتحادیه اروپا EEC93/42 می‌باشد.
گردآوری و ترجمه : الهه تقی زاده بهجتی                 منبع : https://www.iso.org/standard/32156.html

گواهینامه های بین المللی ایزو

CB های مورد تایید اداره استاندارد 

اخذ نشان استاندارد ملی ایران

شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

دسترسي سريع

برخي از مشتريان ما


اعتبارنامه / مشارکت

telegram

پشتیبانی تلگرام