تماس تلفنی پیام در تلگرام

ISO 19600ISO19600:2014

سیستم مدیریت انطباق 


جهت دریافت پاورپوینت کامل این استاندارد به زبان فارسی با دفتر شرکت تماس حاصل فرمایید.

این استاندارد در سال 2018 مورد بازبینی و تایید قرار گرفته است. بنابراین این نسخه باقی می ماند.


ایزو 19600: 2014 راهنمایی برای ایجاد، توسعه، اجرای، ارزیابی، حفظ و بهبود یک سیستم مدیریت انطباق موثر و پاسخگو در یک سازمان را فراهم می کند.


دستورالعمل های مربوط به سیستم های مدیریت  انطباق برای همه نوع سازمان ها قابل اجرا هستند. میزان استفاده از این دستورالعمل ها بستگی به اندازه، ساختار، ماهیت و پیچیدگی سازمان دارد.


 ISO 19600:2014بر اساس اصول مدیریت خوب، متناسب، شفاف و پایداراست.


سازمان‌هایی که قصد دارند در بلند مدت موفق باشند نیاز به حفظ فرهنگ انسجام و انطباق دارند و نیازها و انتظارات ذینفعان را در نظر می‌گیرند. 

بنابراین انسجام و انطباق تنها اساس نیستند بلکه یک فرصت هستند، برای یک سازمان که موفق و پایدار
سازگاری نتیجه یک سازمان است که تعهدات خود را برآورده می‌کند و با گنجاندن آن در فرهنگ سازمان و رفتار و طرز رفتار افرادی که برای آن کار می‌کنند، پایدار می‌شود. 

در حالی که حفظ استقلال خود، بهتر است که مدیریت انطباق با فرآیند های مالی، ریسک، کیفیت، محیط‌زیست و مدیریت ایمنی - الزامات و رویه‌های عملیاتی آن ادغام شود.


یک سیستم مدیریت انطباق موثر سازمانی، یک سازمان را قادر می‌سازد تا تعهد خود نسبت به انطباق با قوانین مربوطه، از جمله الزامات قانونی، قوانین صنعت و استانداردهای سازمانی، و همچنین استانداردهای حاکمیت شرکتی خوب، بهترین تجارب، اخلاق و انتظارات اجتماعی را نشان دهد.۴ – ماهیت سازمان 

۴-۱:شناسایی سازمان و محیط آن 

۴-۲:درک نیازها و انتظارات طرف های ذینفع 

۴-۳: تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت انطباق 

۴-۴: سیستم مدیریت انطباق و اصول خوب اداره کردن 

۴-۵:  تطابق  الزامات

۴-۵-۱: شناسایی تعهدات انطباق

۴-۵-۲: نگهداری از تعهدات انطباق

۴-۶: شناسایی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک انطباق ۵: رهبری 

۵-۱: تعهد و رهبری 

۵-۲: خط مشی انطباق

۵-۲-۲: توسعه 

۵-۳: وظایف – مسءولیت ها و اختیارات سازمانی 

۵-۳-۱: کلیات 

۵-۳-۲: اختصاص مسئولیت انطباق در سازمان 

۵-۳-۳: نقش و مسئولیت مدیریت ارشد و هیئت مدیره 

۵-۳-۴: عملکرد انطباق
 
۵-۳-۵: مسئولیت مدیریت 

۵-۳-۶: مسئولیت کارکنان 


۶: طرح ریزی 

۶-۱: اقدامات برای مقابله با ریسک انطباق
 
۶-۲: اهداف انطباق و برنامه ریزی برای نیل به آن ها 


۷ : پشتیبانی 

۷-۱: منابع 

۷-۲: آموزش و صلاحیت 

۷-۲-۱: صلاحیت 

۷-۲-۲: آموزش 

۷-۳: آگاهی 

۷-۳-۱: کلیات 

۷-۳-۲: رفتار 

۷-۳-۲-۱: کلیات 

۷-۳-۲-۲: نقش مدیریت ارشد برای تشویق انطباق 

۷-۳-۲-۳: فرهنگ انطباق 

۷-۴: ارتباطات 

۷-۴-۱: کلیات 

۷-۴-۲: ارتباطات داخلی

۷-۴-۳: ارتباطات خارجی 

۷-۵: اطلاعات مستند 

۷-۵-۱: کلیات 

۷-۵-۲: ایجاد و به روز رسانی 

۷-۵-۳: کنترل اطلاعات مستند 


۸ : عملیات 

۸-۱: طرح ریزی و کنترل عملیات

۸-۲:   ایجاد  کنترل و روش های اجرایی 

۸-۳: فرآیند های برون سپاری ۹: ارزیابی عملکرد 

۹-۱ : پایش – اندازه گیری – تحلیل و ارزیابی 

۹-۱-۱: کلیات 

۹-۱-۲: پایش 

۹-۱-۳: منابع بازخورد در مورد عملکرد  انطباق 

۹-۱-۴: روش های جمع آوری اطلاعات 

۹-۱-۵: طبقه بندی و آنالیز اطلاعات 

۹-۱-۶: توسعه شاخص ها 

۹-۱-۷: گزارش انطباق 

۹-۱-۸: محتوای گزارش انطباق 

۹-۱-۹: نگه داری سوابق

۹-۲: ممیزی 

۹-۳: بازنگری مدیریت 


۱۰: بهبود 

۱۰-۱: عدم انطباق و اقدام اصلاحی 

۱۰-۱-۱: کلیات 

۱۰-۱-۲: تشدید

۱۰-۲: بهبود مداوم

جهت دریافت پاورپوینت کامل این استاندارد به زبان فارسی با دفتر شرکت تماس حاصل فرمایید.


منبع : https://www.iso.org/standard/62342.html
گردآوری و ترجمه : الهه تقی زاده بهجتی 

دسترسي سريع

برخي از مشتريان ما


اعتبارنامه / مشارکت

telegram

پشتیبانی تلگرام