تماس تلفنی پیام در تلگرام

فرآیند تدوین استاندارد های بین المللی
از نحوه  فرآیند تدوین استاندارد های بین المللی توسط سایت ایزو چه قدر می دانید ؟ 
فرآیند استانداردی که توسط ISO / IEC منتشر می‌شود، آخرین مرحله یک فرآیند طولانی است که معمولاً با پیشنهاد کار جدید در یک کمیته آغاز می‌شود. 

در اینجا برخی کلمات اختصاری برای علامت‌گذاری یک استاندارد با وضعیت آن آورده شده‌است:

 PWI  بخش کار مقدماتی

NP یا  :NWIP - پیشنهاد جدید / پیشنهاد کار جدید

 AWI مورد کار جدید تصویب شده 

WD  : پیش نویس کاری 

CD  پیش نویس کمیته 

 FCD  پیش نویس کمیته نهایی

 DIS  پیش نویس استاندارد بین المللی
 
FDIS  : استاندارد بین المللی نهایی
 
PRF  اثبات استاندارد جدید بین المللی 
 
IS    استاندارد بین المللی 


اختصارات استفاده شده برای اصلاحات: 

NP Amd   :اصلاحیه جدید پیشنهاد 

 AWI Amd  تصویب اصلاحیه جدید مقاله 

WD Amd   :اصلاح پیش نویس کار 

CD Amd / PDAmd   :اصلاحیه پیش نویس کمیته / اصلاح پیشنهاد پیشنهادی  

FPDAmd / DAM (DAmd)  :نهایی پیشنهادی اصلاحیه / پیش نویس اصلاحیه 

 :FDAM (FDAmd) اصلاحیه طرح نهایی 

 :PRF Amd  به عنوان مثال، ISO 12639: 2004 / PRF Amd 1)

AMD   :اصلاحیه 


سایر اختصارات: 

 TR  گزارش فنی (به عنوان مثال، ISO / IEC TR 19791: 2006)

 DTR  پیش نویس گزارش فنی (به عنوان مثال، ISO / IEC DTR 19791)

  TS  مشخصات فنی (به عنوان مثال، ISO / TS 16949: 2009)

 DTS  پیش نویس مشخصات فنی (به عنوان مثال، ISO / DTS 11602-1)

 PAS  مشخصات عمومی موجود

 TTA  ارزیابی روند فناوری (به عنوان مثال، ISO / TTA 1: 1994)

  IWA  توافقنامه کارگاه بین المللی (به عنوان مثال، IWA 1: 2005)

Cor - Corrigendum Technical (e.g.، ISO / IEC 13818-1: 2007 / Cor 1: 2008)


راهنمای - راهنمایی به کمیته های فنی برای تهیه استانداردها

استانداردهای بین المللی توسط کمیته های فنی ISO (TC) و کمیته های فرعی (SC)  توسط یک فرایند با شش مرحله انجام می شود: 

مرحله 1: مرحله پیشنهاد

مرحله 2: مرحله آماده سازی

مرحله 3: مرحله کمیته

مرحله 4: مرحله تحقیق

مرحله 5: مرحله تصویب

مرحله 6: مرحله نشر
منبع : سایت ایزو                        گردآوری و ترجمه : الهه تقی زاده بهجتی گواهینامه های بین المللی ایزو

CB های مورد تایید اداره استاندارد 

اخذ نشان استاندارد ملی ایران

شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

دسترسي سريع

برخي از مشتريان ما


اعتبارنامه / مشارکت

telegram

پشتیبانی تلگرام