تماس تلفنی پیام در تلگرام

ISO 21500 :2012ISO 21500 :2012

راهنمایی برای مدیریت پروژه


ISO 21500:2012 به عنوان راهنمایی برای مدیریت پروژه می تواند توسط سازمان های مختلف از جمله سازمان های دولتی – خصوصی یا اجتماعی و هرنوع پروژه ای بدون در نظر گرفتن پیچیدگی – اندازه و طول مدت انجام آن مورد استفاده قرار می گیرد.ISO 21500:2012 مفاهیم و فرآیندهایی را به شکل دقیق توصیف می کند که برای شکل دادن به اقدام بهینه در مدیریت پروژه مورد توجه هستند.پروژه ها در بستر برنامه ها و اوراق بهادار پروژه قرار می گیرند، با این حال، ایزو ISO 21500 راهنمایی دقیق در مورد مدیریت برنامه ها و اوراق بهادار پروژه را ارائه نمی دهد. مباحث مربوط به مدیریت عمومی فقط در قالب مدیریت پروژه مورد توجه قرار می گیرند.


View original translation

 

این استاندارد بین المللی راهنمایی در مورد مفاهیم و فرایندهای مدیریت پروژه ارائه می دهد که برای اجرای پروژه ها اهمیت دارد و بر آنها تأثیر می گذارد.
اهداف این استاندارد بین المللی شامل موارد ذیل می باشد:

 

ü مدیران ارشد و حامیان پروژه برای درک بهتر اصول و عملکرد مدیریت پروژه و کمک به مدیران پروژه، تیم های مدیریت پروژه و تیم پروژه، حمایت و راهنمایی مناسب را ارائه می دهند.

 

 

ü مدیران پروژه، تیم‌های مدیریت پروژه و اعضای تیم پروژه، به طوری که آن‌ها مبنایی مشترک برای مقایسه استانداردهای پروژه و اعمال خود با دیگران دارند.

 

ü توسعه دهندگان استانداردهای ملی یا سازمانی برای استفاده در توسعه استانداردهای مدیریت پروژه، که در سطح اصلی با دیگران سازگارهستند .

 

منبع : سایت ایزو                        گردآوری و ترجمه : الهه تقی زاده بهجتی


دسترسي سريع

برخي از مشتريان ما


اعتبارنامه / مشارکت

telegram

پشتیبانی تلگرام