تماس تلفنی پیام در تلگرام

ISO 23045 :2008
ISO 23045  :2008 
طراحی محیط  ساختمان - دستورالعمل برای ارزیابی کارایی انرژی ساختمان های جدید

این استاندارد در سال 2014 مورد بازبینی و تایید قرار گرفته است. بنابراین این نسخه فعلی باقی می ماند.

ایزو 23045: 2008 دستورالعمل های مربوط به بهره وری انرژی را در ساختمان هایی  که در ایزو 16813 معرفی شده اند را ارائه می دهد. 


اهداف ایزو 23045:2008برای کمک به طراحان و  مجریان هنگام جمع آوری و ارائه اطلاعات مفیدی که در مراحل مختلف فرایند طراحی مورد نیاز هستند و برای تحقق تعریف ساختمان ها که توسط طراحان ساختمان تهیه شده است، انجام می شود.


این استاندارد بین المللی برای ساختمان های جدید اعمال می شود و برای تجهیزات تهویه هوا و تاسیسات گرمایش در ساختمان های جدید قابل  اجرا می باشد.منبع : سایت ایزو               گردآوری و ترجمه : الهه تقی زاده بهجتی 

گواهینامه های بین المللی ایزو

CB های مورد تایید اداره استاندارد 

اخذ نشان استاندارد ملی ایران

شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

دسترسي سريع

برخي از مشتريان ما


اعتبارنامه / مشارکت

telegram

پشتیبانی تلگرام