تماس تلفنی پیام در تلگرام

ISO/TS 22003:2007
ISO/TS 22003:2007 
سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی – الزامات برای سازمان های ممیزی و صدور گواهینامه سیستم ایمنی مواد غذایی 

قوانین قابل اجرا  برای ممیزی و صدور گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی  (FSMS)  مطابق با الزامات مندرج در 

  ISO22000: 2005  یا سایر مجموعه های الزامات FSMS مشخص شده را تعریف می کند، و اطلاعات لازم و اعتماد به

 مشتریان درمورد نحوه صدور گواهینامه تأمین کنندگان آن ها را فراهم می کند.گواهینامه FSMS به ایمنی و تناسب محصولات یک سازمان در زنجیره غذایی اعتبار نمی دهد. با این حال، ISO 22000: 2005  نیازمند یک سازمان برای برآورده  کردن تمام الزامات قانونی مربوط به ایمنی مواد غذایی از طریق سیستم مدیریت آن دارد.


منبع : سایت ایزو                       گردآوری و ترجمه : الهه تقی زاده بهجتی

گواهینامه های بین المللی ایزو

CB های مورد تایید اداره استاندارد 

اخذ نشان استاندارد ملی ایران

شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

دسترسي سريع

برخي از مشتريان ما


اعتبارنامه / مشارکت

telegram

پشتیبانی تلگرام