تماس تلفنی پیام در تلگرام

ISO 21000: 2018
ISO 21000: 2018  
سازمان های آموزشی - سیستم های مدیریت برای سازمان های آموزشی – الزامات به همراه راهنمای استفاده 


ایزو  21000:2018 الزامات یک سیستم مدیریت  را برای سازمان های آموزشی ( EMOS) مشخص می کند. 
زمانی که چنین سازمانی: 


 1) نیاز دارد توانایی خود را برای پشتیبانی از کسب و توسعه صلاحیت از طریق آموزش ،یادگیری و یا پژوهش نشان دهد.  

2) هدف سازمان برای افزایش رضایت افراد یادگیرنده ، سایر ذینفعان و کارکنان از طریق کاربرد موثر ( EMOS)  شامل فرآیندهایی برای بهبود سیستم و اطمینان از انطباق با الزامات یادگیرنده ها و سایر ذینفعان می باشد. 


همه الزامات  ایزو 21000:2008 عمومی هستند و قصد دارند برای هر سازمانی که از یک برنامه‌درسی برای پشتیبانی از توسعه صلاحیت از طریق آموزش، یادگیری و یا تحقیق، صرف‌نظر از نوع، اندازه یا روش تحویل استفاده می‌کند، قابل‌اجرا باشد.


ایزو ۲۱۰۰۱: ۲۰۱۸ می‌توانند برای سازمان‌های آموزشی در سازمان‌های بزرگ‌ترکه کسب‌وکار اصلی آن‌ها آموزش نیست، مانند دپارتمان‌های آموزش حرفه‌ای اعمال شود. 


این استاندارد برای سازمان هایی که فقط تولید و ساخت محصولات آموزشی را دارند ، کاربرد ندارد. 


منبع : سایت ایزو                                 گردآوری و ترجمه : الهه تقی زاده بهجتی 
گواهینامه های بین المللی ایزو

CB های مورد تایید اداره استاندارد 

اخذ نشان استاندارد ملی ایران

شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

دسترسي سريع

برخي از مشتريان ما


اعتبارنامه / مشارکت

telegram

پشتیبانی تلگرام