تماس تلفنی پیام در تلگرام

ISO 14971:2007 ISO 14971:2007
 کاربرد ارزیابی ریسک در دستگاه های پزشکیاین استاندارد در سال 2012 مورد بازبینی و تایید قرار گرفت ، بنابراین این نسخه فعلی باقی می ماند.  

 ISO 14971:2007فرآیندی را برای تولید کننده برای شناسایی خطرات مرتبط با دستگاه‌های پزشکی، از جمله در دستگاه‌های پزشکی تشخیصی آزمایشگاهی   (IVD) ، برای تخمین و ارزیابی ریسک‌های مرتبط، کنترل این ریسک‌ها وپایش و  نظارت بر کارایی و اثربخشی کنترل‌ها، را مشخص می‌کند.


الزامات ISO 14971:2007  مربوط به سال ۲۰۰۷ برای تمامی مراحل چرخه عمر یک دستگاه پزشکی قابل‌اجرا می‌باشد.


  منبع : سایت ایزو                                      گردآوری و ترجمه : الهه تقی زاده بهجتیگواهینامه های بین المللی ایزو

CB های مورد تایید اداره استاندارد 

اخذ نشان استاندارد ملی ایران

شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو
دسترسي سريع

برخي از مشتريان ما


اعتبارنامه / مشارکت

telegram

پشتیبانی تلگرام