تماس تلفنی پیام در تلگرام

ISO 50001:2018ISO 50001:2018
سیستم مدیریت انرژیکاهش مصرف انرژی و بهبود بهره وری انرژی در خط مقدم برنامه جهانی تغییر آب و هوا قرار دارند. ISO 50001، استاندارد بین المللی استاندارد برای بهبود عملکرد انرژی، در سال 2018 به روز شده است.


مصرف انرژی در حال افزایش است، به رغم این واقعیت که حدود 60 درصد از گازهای گلخانه ای جهان را به خود اختصاص می دهد. در عین حال، بیش از یک میلیارد نفر هنوز به برق دسترسی ندارند و بسیاری دیگر بر انرژی مضر و آلاینده تأکید دارند.
 پس جای تعجب نیست که رسیدگی به کارآیی انرژی و چالش های تغییر آب و هوا، بخش مهمی از 17 اهداف توسعه پایدار در برنامه 2030 سازمان ملل متحد است.


ISO 50001: 2018، سیستم های مدیریت انرژی - مورد نیاز با راهنمایی برای استفاده، عملکرد انرژی سازمان ها را در سال 2011 برای اولین بار در سال 2011 به چاپ رساند  و به آنها ابزار استراتژیک برای استفاده از انرژی خود را به طور موثر را ارائه نمود.

 این استاندارد یک چارچوب برای مدیریت عملکرد انرژی و پرداخت هزینه های انرژی را فراهم می کند و در عین حال که به شرکت ها کمک می کند تا تاثیرات زیست محیطی خود را در کاهش اهداف تولید خود کاهش دهند.


ایزو 50001 به تازگی تجدید نظر شده است و برای مبارزه با چالش های انرژی جهان موثرتر شده است. رولاند ریسر، رئیس کمیته فنی ISO که استاندارد را تدوین کرده است ، گفت که نسخه جدید ویژگی های شرایط و تعاریف به روز شده و روشن تر شدن مفاهیم انرژی خاصی را ارائه می دهد.


او اضافه کرد: "تأکید قوی بر نقش مدیریت ارشد نیز وجود دارد، زیرا این امر برای ایجاد تغییر فرهنگ سازمانی مهم است." 
هم اکنون این استاندارد با الزامات ISO برای سایر استانداردهای سیستم مدیریت مطابقت دارد، و آن را آسان تر برای ادغام در سیستم های مدیریت موجود سازمان می کند."


ISO 50001 از زمان انتشار آن هفت سال پیش به طور فزاینده ای اهمیت یافته است. در اواخر سال 2016، مجموع 20 216 گواهینامه ISO 50001 صادر شد، که نشان می دهد که گواهینامه های استاندارد در این سالها 69 درصد افزایش یافته است.
 ISO 50001: 2018 توسط کمیته فنی ISO / TC 301، مدیریت انرژی و صرفه جویی انرژی تهیه شده است، دبیرخانه آن توسط مشترک ANSI، عضو ISO برای ایالات متحده آمریکا و SAC، عضو ISO برای چین، برگزار می شود.


تغییرات کلیدی ISO 50001:2018


گواهینامه های بین المللی ایزو

CB های مورد تایید اداره استاندارد 

اخذ نشان استاندارد ملی ایران

شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

دسترسي سريع

برخي از مشتريان ما


اعتبارنامه / مشارکت

telegram

پشتیبانی تلگرام